Algemene informatie

 

BEREIKBAARHEID

Wegens de grote drukte wordt dringend geadviseerd met de fiets of per OV te komen. Verkeersregelaars kunnen automobilisten verwijzen naar parkeerruimte die verder van de hoofdgebouwen ligt. Bovendien zal verkeersdrukte in de omgeving voor extra oponthoud zorgen.

Tussen 18.00 en 21.00 uur moet hier ernstig rekening mee gehouden worden.

ORGANISATIE

Voorlichters geven in rondes van 30 minuten voorlichting over de opleiding(en).

Er is steeds gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Eerste ronde               18.30-19.00 uur

Tweede ronde             19.15-19.45 uur

Derde ronde                20.00-20.30 uur

Vierde ronde               20.45-21.15 uur

Vijfde ronde                 21.25-21.55 uur

 

De lokalen met de letter A, B, C, D en X (b.v. D2.03) zijn gelegen in het gebouw

aan de Kapittelweg 33, het X-gebouw is achter op het parkeerterrein.

De lokalen die met E beginnen (b.v. E1.12) zijn gelegen aan de Kapittelweg 35.

Er is een korte bewegwijzerde route over het terrein van de HAN. Looptijd 5 min.

 

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

 Er zijn algemene informatieposten bij de hoofdingangen.

  • Zoek vooraf uit welke voorlichting je wilt gaan volgen.
  • Na elke ronde is er een korte pauze om naar de volgende ronde te gaan.
  • Tijdens de voorlichtingen kan niet op de gangen bij de lokalen gewacht worden.
  • Zie plattegrond voor parkeerplaatsen en de plaats van de gebouwen en lokalen.
  • Druk bezochte voorlichtingen vinden in meerdere rondes plaats.

I.v.m. veiligheidsvoorschriften kunnen niet meer bezoekers toegelaten worden dan toegestaan. Als een lokaal vol is, en er staan leerlingen te wachten dan maken alle ouders plaats. De avond is immers primair voor onze leerlingen. Maximaal 1 ouder mee deze avond! Toegang wordt geweigerd indien het lokaal vol is!

WIJZIGINGEN

Door onvoorziene omstandigheden kunnen voorlichtingen vervallen.

Volg de laatste mededelingen en wijzigingen via:

 Website                www.vhon.nl

       of

Twitter                  #VHONijmegen