Nieuws

De volgende voorlichtingsavond HBO/WO voor scholieren van Nijmegen e.o. vindt plaats op donderdagavond 31 januari 2019.

De voorlichtingsavond wordt georganiseerd door de decanenkring H/V Nijmegen e.o.

Het programma is direct na de kerstvakantie 2018 naar de organiserende scholen verstuurd en is tegelijkertijd op deze site gepubliceerd.

Het programma dat nu op deze site vermeld is, is het programma van 2019. Alle aanpassingen zijn gemaakt en zo zal het programma eruit zien. Dus je kunt nu je persoonlijke planning gaan maken!

Dit jaar is er 1 wijziging t.o.v. van de andere jaren. In verband met de veiligheid in de lokalen verzoeken wij iedere leerling maximaal 1 ouder mee te nemen. Mocht een lokaal vol zitten, en er staan nog leerlingen op de gang te wachten, dan maken alle ouders in het lokaal plaats. Deze voorlichtingsavond is immers voor onze LEERLINGEN, en dat heeft dus prioriteit! Om discussies te voorkomen zullen wij dit op elk lokaalaffiche kenbaar maken. Wij hopen op begrip voor dit besluit. Dit is een voorwaarde om deze avond te kunnen blijven aanbieden. Vast dank voor uw medewerking.